link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitvaart

Uitvaart

De uit­vaart wordt meestal via de begrafenisonderne­ming gere­geld. De dag en het tijdstip kunnen alleen vast­ge­legd wor­den na overleg met de pastoor.

Op de avond voor­af­gaand aan de uit­vaart­plech­tig­heid kan in de paro­chie­kerk een avond­wake wor­den gehou­den; deze wordt ver­zorgd door enkele leden van de avond­wake­groep.

Zowel in Haast­recht als in Schoon­hoven ligt het kerkhof achter de kerk.

Het is gebruike­lijk dat er bij een uit­vaart een door het kerk­bestuur vastge­stelde vergoe­ding wordt gege­ven.

Haast­recht

Voor een begrafenis op het kerkhof van Haast­recht kunt u contact opnemen met:

Mw. M. Stouthart
(0182) 38 24 55 of (0182) 35 73 74
info@barnabas­paro­chie.nl

De pastorie van Haast­recht is deels verhuurd aan uit­vaartonderne­ming Brouwer de Koning. Deze onderne­ming heeft een rouw­ka­mer in de pastorie. Ook de grote zaal van de pastorie kan gebruikt wor­den voor con­do­lean­ce, ver­ga­de­ringen en bij­een­komsten; in­for­ma­tie hierover kunt u ver­krij­gen bij de uit­vaartonderne­ming, tel.0182 - 501230 of info@brouwerdeko­ning.nl

Schoon­hoven

Voor een begrafenis op het kerkhof van Schoon­hoven kunt u contact opnemen met:

Dhr. G. Postma
(0182) 383796
g.postma.shv@casema.nl

Tegen­over de kerk ligt ‘De Over­kant’. Deze locatie is geschikt voor con­do­lean­ce en koffietafel na de uit­vaart. In­for­ma­tie hierover kunt u ver­krij­gen via Mw. M. Stouthart, (0182) 38 24 55 / (0182) 35 73 74, info@barnabas­paro­chie.nl

Rouw­ka­mer

In de Bar­tho­lo­meus­kerk van Schoon­hoven kerk­ge­bouw bevindt zich een klein mortuarium. De ruimte onder de toren is daarvoor opgeknapt. Men kan daar gebruik van maken, als bijv. de over­le­de­ne niet thuis kan blij­ven. Men kan een sleu­tel krijgen van de zijdeur van de toren, zodat men elk gewenst moment zelf­stan­dig bij de dierba­re over­le­de­ne kan zijn. Ook kan de over­le­de­ne, als men dat wenst, bijv. de laatste avond vanaf het moment van de avond­wake tot de dag van de uit­vaart in de kerk blijven.

In Haast­recht kan de over­le­de­ne, als men dat wenst, bij­voor­beeld de laatste avond vanaf het moment van de avond­wake tot de dag van de uit­vaart, in de kerk blijven. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl