link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vaste vieringen

De St. Barnabas­pa­ro­chie in Haast­recht en de H. Bar­tho­lo­meus­paro­chie in Schoon­hoven werken al jaren samen en hebben dezelfde pastoor. De vie­rin­gen op zater­dag en zon­dag sluiten op elkaar aan. Hier­on­der een over­zicht van de vaste vie­rin­gen.

dag tijd kerk * bij­zon­der­he­den
Zater­dag 17.30 uur Schoon­hoven

19.00 uur Haast­recht

ca 20.30 uur Schoon­hoven ** Neokatechumenale Weg
Zondag 9.30 uur Schoon­hoven met koor of samenzang

11.00 uur Haast­recht met koor
Maan­dag 9.30 uur Schoon­hoven *
Dins­dag 9.00 uur Haast­recht *
Woens­dag 9.30 uur Schoon­hoven
Donder­dag 9.30 uur Schoon­hoven *
Vrij­dag 9.00 uur Haast­recht
*
**
bij aanwe­zig­heid pastoor
bij aanwe­zig­heid van een pries­ter

Aanbid­ding

 • Vaste vieringenVoor­af­gaand aan de doordeweekse missen is er een half uur stille aanbid­ding.
 • Vrij­dag­mid­dag is de Bar­tho­lo­meus­kerk in Schoon­hoven tussen 14.00 en 15.00 uur open voor gebed.

Rozen­krans

 • In Haast­recht wordt iedere vrij­dag om 19.30 uur de rozen­krans gebe­den in de kerk bij het beeld van Maria ter Weghe.
 • In Schoon­hoven wordt iedere maan­dag om 19.00 uur de rozen­krans gebe­den in de Bene­dic­tus­zaal (ingang tussen pastorie en kerk).

Lauden

 • De lau­den wor­den gebe­den na de mis op woens­dag in Schoon­hoven en op vrij­dag in Haast­recht.

Kruis­weg

 • In de veer­tig­da­gen­tijd wordt in Schoon­hoven op vrij­dag­mid­dag de kruis­weg gebe­den.
 • Op Goede Vrij­dag wordt de kruis­weg zowel in Haast­recht als in Schoon­hoven gebe­den.

Oecu­me­nische vie­rin­gen

 • In oecu­me­nisch verband zijn er bij­een­komsten die ge­za­men­lijk met de andere kerken van Haast­recht en Schoon­hoven wor­den gehou­den.
 • In januari zijn er gebeds­vie­ringen in het kader van de ‘Week van Gebed voor de Eenheid’.
 • In de veer­tig­da­gen­tijd zijn er sobere maal­tijd­vie­ringen.
 • Er zijn openlucht­vie­ringen in Haast­recht tij­dens de Pinksternoveen en in sep­tem­ber in het Springer­park in Schoon­hoven. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl