link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormsel

Vormsel

Bij voldoende deelname wordt, meestal in het voorjaar, een gezamenlijke Vormsel­viering gehouden voor Haastrecht en Schoon­hoven.

Sacrament

Het tweede van de zeven sacramenten is het Vormsel.
De vormeling wordt door de bisschop gezalfd met olie. Daarmee wordt het doopsel voltooid en de opname in de kerk bevestigd.

De olie voor het Vormsel heet het Chrisma.
Deze olie wordt door de bisschop gewijd tijdens de zogenaamde Chrisma-mis, de H. Mis die in het bisdom gevierd wordt aan de voor­avond van Witte Donderdag. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl