link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormsel

Vormsel

Bij voldoende deelname wordt, meestal in het voor­jaar, een ge­za­men­lijke Vormsel­vie­ring gehou­den voor Haast­recht en Schoon­hoven.

Sacra­ment

Het tweede van de zeven sacra­menten is het Vormsel. De vor­me­ling wordt door de bis­schop gezalfd met olie. Daar­mee wordt het doopsel voltooid en de opname in de kerk beves­tigd.

De olie voor het Vormsel heet het Chrisma. Deze olie wordt door de bis­schop gewijd tij­dens de zo­ge­naamde Chrisma-mis, de H. Mis die in het bisdom gevierd wordt aan de voor­avond van Witte Donder­dag. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl