link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ziekencommunie

Ziekencommunie

In de pa­ro­chie wordt weke­lijks of maan­de­lijks de Communie thuis gebracht bij zieken en bij ouderen, die niet meer naar de kerk kunnen gaan. Ook wordt de heilige Communie ge­bracht naar hen die in ver­zor­gings­hui­zen (ook in de regio) zijn opgeno­men. Zo blijven zij met de pa­ro­chie verbon­den.

In deze moei­lijke fase van het leven, van­wege ziekte of ouderdom, is het be­lang­rijk om niet alleen te zijn in het geloof. Christus en zijn Kerk willen hen bij­zon­der nabij zijn.

De pastoor wordt hierbij geholpen door enkele pa­ro­chi­anen. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl