link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ziekenzalving

Ziekenzalving
(foto: Taline Hagenaars)

Gelo­vi­gen, waarbij door ziekte of door ouderdom de krachten afgenomen zijn, kunnen het sacra­ment van de zieken­zalving ontvangen. Het is ver­stan­dig om het ontvangen van dit sacra­ment niet tot het laatste moment uit te stellen; het is een sacra­ment van de zieken en niet van de ster­ven­den.

Van tijd tot tijd wordt er een gemeen­schappelijke viering gehouden, waarbij gelegen­heid is het sacra­ment van de zie­ken­zal­ving te ontvangen. Ouderen die zich zwakker gaan voelen kunnen aan deze viering deelnemen.

Viering

Het wezen van de viering bestaat in de zalving op het voorhoofd en de handen van de zieke; een zalving die gepaard gaat met het li­tur­gisch gebed van de priester, waarin hij bidt om de bij­zon­dere genade van dit sacra­ment.

De bij­zon­dere genade van dit sacra­ment heeft als vruchten:

  • Vereni­ging van de zieke met het lijden van Christus, tot zijn eigen wel­zijn en dat van heel de kerk.
  • Troost, vrede en bemoedi­ging om op chris­te­lijke wijze het lijden van de ziekte of de ouderdom te verdragen.
  • Vergeving van de zonden, indien de zieke dit niet door het sacra­ment van de biecht heeft kunnen verkrijgen.
  • Herstel van de ge­zond­heid, indien het mogelijk is.
  • Voor­be­rei­ding op de overgang naar eeuwig leven.

De laatste sacra­menten

Als iemand ster­ven­de is kan deze, voor­af­gaand aan de zie­ken­zal­ving, in het sacra­ment van de biecht de absolutie ontvangen. De H. communie, die de ster­ven­de ontvangt, wordt het Viaticum genoemd. Dit is het laatste voedsel voor de reis naar het paradijs. De zieken­zalving, de biecht en de communie worden samen de laatste sacra­menten genoemd. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl