link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sobere maaltijdbijeenkomst

Vrijdag 18 maart in de Overkant

gepubliceerd: maandag, 14 maart 2016
Sobere maaltijdbijeenkomst

In de tijd van voor­be­rei­ding op Pasen, ook wel vas­ten­tijd genoemd, zullen er in Schoon­hoven vijf sobere maal­tijds­vie­ringen wor­den gehou­den. Het gaat om een een­vou­dige maal­tijdsoep met brood en koffie, thee of melk.

De bij­een­komsten hebben een be­zin­nend karakter van­wege de veer­tig­da­gen­tijd, die een tijd van inkeer is. Wij zullen enkele lie­de­ren zingen en luis­te­ren naar een Woord uit de Schrift, dat van bete­ke­nis kan zijn voor ons leven.

De sobere maal­tijd staat ook in het teken van soli­da­ri­teit met de min­der­bedeel­den. Aan deelname aan de maal­tijd zijn geen kosten verbon­den; een vrije gift zal voor een goed doel bestemd zijn.

Men kan aan één of meer­dere maaltij­den deel­ne­men. Er zijn al 4 sobere maaltij­den geweest. Deze laatste keer ben u welkom in “de Over­kant” De maal­tijd is van 18.00 tot ongeveer 19.15 uur. Ie­der­een kan deel­ne­men. Men kan ook als gezin komen. Opgave kan via de inteken­lijst die in de kerk ligt of bij Ton Seppen, tel. 0182 384728 of via mail: ton.seppen@zonnet.nl (graag uiter­lijk 2 dagen voor­af­gaand aan de sobere maal­tijd i.v.m. het aantal deel­ne­mers). 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl