link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Restauratie St. Barnabaskerk van start

gepubliceerd: dinsdag, 5 april 2016
Restauratie St. Barnabaskerk van start
(foto: fa. Kruiswijk)

Met het plaatsen van zijn hand­te­kening heeft pastoor Van der Mee, voor­zit­ter van het kerk­bestuur, het startsein gegeven voor het herstel van de fun­dering van de kerk.

Op maan­dag 4 april zijn de voor­be­rei­dende werk­zaam­he­den voor voor de herstel­werk­zaam­he­den aan de fun­dering van de kerk be­gon­nen. De firma CJ Smit en Zonen uit Gouda zal de werk­zaam­he­den uit­voeren. Op 21 april om 9.30 uur zal de eerste paal wor­den geslagen.

De werk­zaam­he­den beginnen bij de voor­in­gang van de kerk. De fun­dering rond de kerk (en deels er onder) wordt opgegraven. Funde­ringshout wordt verwij­derd en bestaand fun­deringsmetsel­werk boven de fun­dering wordt ver­vangen door betonbalken. Er wor­den 159 nieuwe palen geheid. In het kel­der­ge­deelte, achterin de kerk, en in het voorpor­taal wor­den betonnen vloeren gestort.

Aan de voorzijde van de straat wor­den rijplaten aan­ge­bracht. Bij de kerk en soms rond de kerk komen loopbruggen, zodat de kerk en het kerkhof zo goed moge­lijk toe­gan­ke­lijk blijven. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl