link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Heien van de eerste paal

Start restauratie St.Barnabaskerk Haastrecht

gepubliceerd: vrijdag, 22 april 2016
Heien van de eerste paal
(foto: Carisia Houdijk-van Berkel)
Heien van de eerste paal
(foto: Carisia Houdijk-van Berkel)

Met een druk op de knop en het heien van de eerste paal gaf pastoor Van der Mee het offi­cië­le startsein voor de restaura­tie van de R.K kerk van de H. Barnabas te Haas­trecht. Rond de hele kerk gaan 159 palen gaan de grond in.

We zijn er net op tijd bij. De oude palen kunnen nog net de kerk dragen voordat de nieuwe palen in de grond gaan. Als dat niet meer moge­lijk zou zijn, was er een hele andere con­struc­tie nodig geweest en zou­den de kosten nog hoger zijn uit­ge­ko­men. Dit eerste proces duurt tot eind juli. Daarna, in het najaar wordt de kap van de kerk boktorvrij en schoon gemaakt. Ver­vol­gens kan al het aangetaste hout­werk her­steld wor­den.

De provincie draagt fi­nan­cieel bij en er wordt een beroep op ie­der­een gedaan om de palen te sponsoren. Zo kan deze kerk voor Haas­trecht en omge­ving behou­den blijven. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl