link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Relaties en seksualiteit in de opvoeding

Voor ouders en andere opvoeders - vrijdag 24 juni - 20.00 uur

gepubliceerd: zondag, 5 juni 2016

Over relaties en seksua­li­teit in de opvoe­ding
een avond voor ouders en andere opvoe­ders,
op vrij­dag 24 juni om 20.00 uur in “De Over­kant”, Wal 34, te Schoon­hoven
koffie of thee vanaf 19.45 uur

Kin­de­ren opvoe­den is een mooie en be­lang­rijke taak. Het is niet altijd ge­mak­ke­lijk, zeker als het gaat over relaties en seksua­li­teit. Het beeld dat de samen­le­ving onze kin­de­ren hier­van geeft is vaak heel anders dan wat wij als ouders aan onze kin­de­ren willen over­bren­gen. We willen ze de waar­heid en het kost­ba­re van liefde en seksua­li­teit in het plan van God mee­ge­ven.

Met kin­de­ren praten over liefde/relaties en seksua­li­teit is niet altijd een­vou­dig. In een wereld waar in­for­ma­tie op het vlak van seksua­li­teit zo fron­taal wordt aan­gereikt, kunnen ouders en andere opvoe­ders zich zelfs onmach­tig voelen.

Op deze avond zal Maureen Altorf ingaan op tieners, ‘hun wereld’ en hoe we hen als ouders weer­baar kunnen maken en zelfver­trouwen kunnen geven.
Maureen Altorf is project­lei­der van No Apologies. Dit is een karakter­vor­mend pro­gram­ma dat tieners en jon­ge­ren helpt inzicht te krijgen in hun moreel besef, geweten en han­de­len zodat zij de juiste keuzes kunnen maken, ook m.b.t. relaties en seksua­li­teit.
Maureen weet wat er speelt in deze leef­tijds­groep en zal u als ouder/opvoe­der zeker aanspreken met eye-openers en erva­ringen in de praktijk.

Er is gelegen­heid voor het stellen van vragen. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl