link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwsbrief restauratie Haastrecht juni 2016

gepubliceerd: woensdag, 15 juni 2016

In en rond onze kerk in Haas­trecht wordt momenteel hard gewerkt aan de fun­da­men­ten van het gebouw. Om u op de hoogte te brengen over de voortgang van de werk­zaam­he­den is een nieuws­brief ver­sche­nen.

“In het voor­jaar hebben wij u per brief geïn­for­meerd over de start van de fun­derings­werk­zaam­he­den van ons mooie kerk­ge­bouw. Tevens hebben wij u gevraagd deze res­tau­ra­tie fi­nan­cieel te onder­steunen door middel van het sponsoren van een paal. In deze Nieuws­brief geven wij u inzicht in de uit­voe­ring en de stand van zaken met betrek­king tot de sponsoractie.”

 

Nieuwsbrief restauratie Haastrecht juni 2016 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl