link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart naar Klein Lourdes

Zaterdag 8 oktober • Tienray, Noord-Limburg

gepubliceerd: maandag, 29 augustus 2016
Bedevaart naar Klein Lourdes
(foto: Joke Laan)

Veel mensen zullen de weg naar Lourdes vin­den. Maar niet ie­der­een kan zomaar even naar Lourdes. Gelukkig is er ook dich­ter­bij een moge­lijk­heid, name­lijk in Tienray (Noord Limburg), de enige offi­cië­le Lourdes-bede­vaart­plaats van ons land.

In 1888 werd een kopie van de grot van Lourdes nage­bouwd in de kerk. Dage­lijks komen pelgrims naar deze grot om er te bid­den en hun intenties neer te leggen. Het ver­trouwen in Maria’s bijstand, als voor­spreek­ster naar haar Zoon Jezus, is nog springlevend. Deze bede­vaart wordt mede begeleid door Mgr. E. de Jong, hulp­bis­schop van Bisdom Roermond.

Het vertrek naar Klein Lourdes is om 7.45 uur vanaf Wal 61, Schoon­hoven. We ver­wach­ten om ± 18.00 uur weer in Schoon­hoven te zijn.

De kosten bedragen € 30,00 p.p. incl. lunch en koffie/thee. Dit wordt afgerekend in de bus.

Inlich­tingen en opgave

  • Mw. Monique Stouthart, tel. 0182 - 35 73 74
  • Dhr. E.J. Timmermans, tel. 06 -44 15 14 14
  • www.kleinlourdes.nl


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl