link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tuinhuisje ingezegend

met de naam Ben Bakker huis

gepubliceerd: maandag, 3 oktober 2016

Zondag 2 ok­to­ber is na de mis het nieuwe tuinhuisje achter de pastorie in Schoon­hoven inge­ze­gend. Dit onder belang­stel­ling van de kerk­gan­gers en mede­wer­kers van Ark-Groen­voor­zie­ning uit Gouda.

Het tuinhuisje doet o.a. dienst als koffie- en lunch­ruim­te voor de mede­wer­kers van de Ark-ge­meen­schap, die al vele jaren hulp bie­den bij het on­der­houd van de grote pastorietuin. Met dit nieuwe huisje geeft het werken in de tuin nog meer plezier. Het huisje ver­vangt een oud schuurtje, waarin het altijd een beetje behelpen was.

Het nieuwe tuinhuisje is met de hulp van leer­lin­gen van het Schoon­hovens College en pa­ro­chi­anen opge­bouwd. Ben Bakker, een zeer trouwe tuinman, ont­hulde de de naam van het naar hem genoemde tuinhuisje, het “Ben Bakker huis”.

Na gebed en de inze­ge­ning door pastoor Van der Mee kon het huisje van binnen gekeken wor­den. Ver­vol­gens trok men naar pa­ro­chiehuis “De Over­kant”, waar de koffie klaar stond. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl