link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feest van Maria ter Weghe

Dinsdag 18 oktober met Mgr. J. Hendriks

gepubliceerd: maandag, 10 oktober 2016
Feest van Maria ter Weghe
(foto: Joke Laan)

Op dins­dag­avond 18 ok­to­ber viert de pa­ro­chie St. Barnabas het feest van Maria ter Weghe. Om 19.30 uur is er de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie-vie­ring met Mgr. J. Hendriks, hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en in het verle­den pastoor van Haas­trecht, als hoofd­cele­brant. Om 19.00 uur, voor­af­gaand aan de Eucha­ris­tie­vie­ring, wordt de rozen­krans gebe­den.

Kin­de­ren zijn speciaal welkom. Er is kin­der­woord­dienst en zij kunnen mee­lo­pen (de meisjes als bruidje) in de pro­ces­sie met Maria ter Weghe in hun mid­den.

Na de Mis is er een gezellig samen­zijn in Concordia. Dit staat mede in het kader van de res­tau­ra­tie. Het bestuur en res­tau­ra­tie­comité willen alle pa­ro­chi­anen die de res­tau­ra­tie steunen op deze manier bedanken. Er zal een veiling gehou­den wor­den, waar­van de opbrengst bestemd is voor de res­tau­ra­tie.

Poster Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

Kin­de­ren bid­den voor oorlogsKin­de­ren

Op 18 ok­to­ber doen we ook mee met de actie Kin­de­ren bid­den voor oorlogsKin­de­ren. We­reld­wijd wor­den kin­de­ren opge­roe­pen deze dag speciaal de Rozen­krans te bid­den voor kin­de­ren die te lij­den hebben onder oorlogs­ge­weld.

Meer over Maria ter Weghe

Lees meer over Maria ter Weghe op de speciale web­pa­gina op deze web­si­te: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl