link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Landelijke ontmoetingsdag Mothers Prayers

Zaterdag 5 november • 10.00 uur • Utrecht

gepubliceerd: woensdag, 19 oktober 2016

Landelijke ontmoetingsdag Mothers PrayersOp zater­dag 5 no­vem­ber nodigen we moe­ders en andere vrouwen met een moe­derhart uit op de lan­de­lijke open dag van Mothers Prayers, voor kennis­ma­king met Mothers Prayers en voor ont­moe­ting en in­spi­ra­tie van bid­dende moe­ders in Neder­land.

U bent welkom voor deze lan­de­lijke dag in Utrecht, vanaf 10.00 uur. Om 10.30 uur zal er iets ver­teld wor­den over de spiri­tua­li­teit van Biddende Moeders en er zal stil­ge­staan wor­den bij de woor­den “Vraag om een zachte, liefde­volle hou­ding!” Daarna is er lunchpauze (s.v.p. zelf lunchpakket mee­ne­men). Om 13.00 uur begint het gebedsuur waarin we bid­den voor onze kin­de­ren. Om 14.45 uur is er een af­slui­ten­de H. Mis met Mgr. Woorts, hulp­bis­schop van Utrecht.

Biddende Moeders heeft zich over de hele wereld verspreid. Ook in onze pa­ro­chies komen moe­ders regel­ma­tig bij elkaar om voor hun kin­de­ren te bid­den. Wie meer wil weten of mee wil gaan kan zich aanmel­den bij Monique Stouthart (mstouthart@kerkmail.nl).

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over Mothers Prayers staat op de speciale web­pa­gina op deze web­si­te:

Of op de speciale web­si­te: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl