link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Allerheiligen en Allerzielen

gepubliceerd: vrijdag, 21 oktober 2016
Allerheiligen en Allerzielen

Op dins­dag 1 no­vem­ber vieren we het feest van Aller­hei­ligen. Met dit feest is de ge­dach­te­nis van Aller­zie­len verbon­den op woens­dag 2 no­vem­ber. We zijn een ge­meen­schap van gelo­vi­gen. We vergeten niemand. We eren God in al die mensen in wie Hij ten volle heeft kunnen werken en we bid­den dat God alle mensen tot het volle geluk mag brengen in het Hemels Vaderhuis.

Het hoog­feest van Aller­hei­ligen, dat we als een zon­dag vieren (!), vieren we in Haas­trecht op dins­dag­mor­gen om 9.00 uur en in Schoon­hoven op dins­dag­avond om 19.30 uur.

De ge­dach­te­nis van Aller­zie­len vieren we in Schoon­hoven op zon­dag­avond 30 ok­to­ber om 19.00 uur en in Haas­trecht op de eigen­lijke dag, op woens­dag­avond 2 no­vem­ber om 19.30 uur. We zullen met het aans­te­ken van de kaarsen onze dier­ba­ren gedenken. Ie­der­een is welkom om zijn/haar dier­ba­re over­le­de­nen te komen gedenken. De nabe­staan­den van de over­le­de­nen in het afgelopen jaar wor­den per­soon­lijk uit­ge­no­digd. Na de vie­ring drinken we samen koffie.

Vie­rin­gen op een rijtje

zon­dag 30 ok­to­ber 19.00 uur Schoon­hoven Aller­zie­len­vie­ring
dins­dag 1 no­vem­ber 9.00 uur Haas­trecht Aller­hei­ligen­vie­ring
dins­dag 1 no­vem­ber 19.30 uur Schoon­hoven Aller­hei­ligen­vie­ring
woens­dag 2 no­vem­ber 19.30 uur Haas­trecht Aller­zie­len­vie­ring


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl