link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Restauratie Haastrecht in bisdomblad

gepubliceerd: dinsdag, 11 oktober 2016
Bisdomblad Tussenbeide blz 12 en 13

In de herfsteditie van het bisdom­blad Tussenbeide zijn maar liefst twee bladzij­den over de res­tau­ra­tie van onze St. Barnabas­kerk te Haas­trecht.

“De katho­lie­ke kerk van Haas­trecht trilt dezer dagen op zijn grondvesten. Een zeer gron­dige, let­ter­lijk en figuur­lijk, renovatie moet de St.- Barnabas behoe­den voor ver­zak­king en de kerk uit 1853 voor de toe­komst behou­den. Het om­vang­rij­ke werk vergt de inzet van velen – en die mensen zijn er ook! Op velerlei wijzen gaat de kleine ge­meen­schap aan de slag.” 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl