link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oplevering van de restauratie

Dinsdag 1 november • 11.00 uur • Pastorie Haastrecht

gepubliceerd: zaterdag, 22 oktober 2016
Oplevering van de restauratie

Na een periode van zes maan­den zijn de res­tau­ra­tie­werk­zaam­he­den aan onze Barnabas­kerk afgerond. Met trots en dank­baar­heid kunnen wij u laten weten dat de kerk weer is geschil­derd, nadat de fun­dering en de kerkkap­con­struc­tie zijn her­steld.

Nu de werk­zaam­he­den zijn voltooid, willen wij het eindre­sul­taat en de opleve­ring van de werk­zaam­he­den met een fees­te­lijk tintje markeren op dins­dag 1 no­vem­ber om 11.00 uur. Uw aanwe­zig­heid hierbij stellen wij zeer op prijs.

Inloop met koffie: vanaf 10.30 uur in de grote zaal van de pastorie. Na afloop bent u uit­ge­no­digd voor een drankje in Cultureel Centrum Concordia.

De leden van het kerk­bestuur van de Sint Barnabas­paro­chie Haas­trecht hopen u te mogen begroeten op dins­dag 1 no­vem­ber 2016. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl