Op 20 november, op het feest van Christus Koning, is aan dhr. Cor Slootjes de Gregoriusonderscheiding uitgereikt voor 40 jaar lidmaatschap van het dames-en herenkoor St. Caecilia van de St. Barnabasparochie."> Op 20 november, op het feest van Christus Koning, is aan dhr. Cor Slootjes de Gregoriusonderscheiding uitgereikt voor 40 jaar lidmaatschap van het dames-en herenkoor St. Caecilia van de St. Barnabasparochie." /> Parochies St. Barnabas Haastrecht en H. Bartholomeus Schoonhoven - Nieuws
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gehuldigd

40 jaar lid van het koor

gepubliceerd: zondag, 20 november 2016
Gehuldigd
(foto: Kees van Dijk)
Gehuldigd
(foto: Kees van Dijk)

Op 20 no­vem­ber, op het feest van Christus Koning, is aan dhr. Cor Slootjes de Gregoriuson­der­schei­ding uit­gereikt voor 40 jaar lidmaat­schap van het koor van de St. Barnabas­paro­chie.

Dhr. Slootjes ont­ving deze gou­den medaille met bijbe­ho­rende draagspeld en oor­konde uit han­den van pastoor Van der Mee, na de Eucha­ris­tie­vie­ring in het RK vereni­gings­ge­bouw “De Grote Haven”. Het koor vierde deze dag haar Cecilia­feest.
Dhr. Cor Slootjes deed een harts­tochte­lijk beroep op nieuwe koorle­den: “Het doet je zo goed om te zingen”.

 

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl