link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Adventsavonden

Donderdagen 8 en 15 december

gepubliceerd: maandag, 28 november 2016

De Advent is een sterke tijd waarin we ons voor­berei­den op Kerst. Om ons te helpen binnen te gaan in deze tijd en te groeien in verlangen naar de komst van Christus, zijn er twee advents­avon­den, 8 en 15 de­cem­ber.

Op don­der­dag 8 de­cem­ber beginnen we, van­wege het feest van Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis, met de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Bar­tho­lo­meus­kerk te Schoon­hoven om 19.30 uur. Daarna is er koffie in ‘De Over­kant’ en zal de pastoor een lezing hou­den. Ver­vol­gens zullen we met elkaar in gesprek gaan. We sluiten de avond af met gebed. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl