link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Filmmiddag voor kinderen: Sporen in de sneeuw

Vrijdag 6 januari • 13.30-16.30 uur • De Overkant, Schoonhoven

gepubliceerd: dinsdag, 27 december 2016

Eerst zal de pastoor iets ver­tellen over de Drie Koningen die op deze dag aan­ko­men bij de stal. Som­mi­ge mensen hebben dan de kerstspullen al opgeruimd, maar we vieren voor de tweede keer Kerst­mis!

Daarna kijken we naar de film:
“Sporen in de sneeuw”
(Neder­lands ge­spro­ken)

Hoog in de Zwitserse Alpen verdwijnt een klein jongentje. Lucien, een jongen van 13, wordt als schul­dige aangewezen en wordt door ie­der­een buiten gesloten, vooral door zijn onvrien­de­lijke buurmeisje. Lucien heeft er genoeg van en vlucht de bergen in. Daar ontmoet hij een oude houtsnij­der waar hij vriend­schap mee sluit. Deze man helpt hem en Lucien krijgt weer moed om naar huis te gaan. Daar wordt hij nog steeds buiten gesloten, maar Lucien leert dat vluchten geen oplos­sing is, maar ver­zoe­ning wel.

De lokatie is ‘De Over­kant’, Wal 34 te Schoon­hoven.
De film duurt ruim an­der­half uur, dus we hebben een pauze
met (fris)drank en popcorn of ander lekkers.

Rond 16.15/16.30 uur kunnen de kin­de­ren weer naar huis of wor­den op­ge­haald.

De toegang is gratis en vriendjes/vriendinnetjes zijn welkom.
Aanmel­den is niet nodig, maar wel fijn voor de organi­sa­tie: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl