link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bisdom organiseert bedevaart naar Rome

gepubliceerd: maandag, 13 februari 2017
Bisdom organiseert bedevaart naar Rome

Het bisdom Rotter­dam or­ga­ni­seert een bede­vaart naar Rome in de herfst­va­kan­tie 2017. De bede­vaart staat in dienst van het streven om te komen tot ver­ster­king van een heel concreet net­werk van liefde.

De bede­vaart heeft dan ook een dubbele doel­stel­ling: het verstevigen van de band met de Wereld­kerk en het ver­ster­ken van de on­der­lin­ge band als pelgrims.

Gehoopt wordt dat velen uit ver­schil­lende delen van het bisdom deze reis meemaken.

Meer in­for­ma­tie

Video 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl