link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Getuigen van geloof

Schoonhoven, elke zondag- en dinsdagvond in de veertigdagentijd

gepubliceerd: zaterdag, 11 maart 2017

In de veer­tig­da­gen­tijd zullen een aantal gelo­vi­gen concreet van hun geloof getuigen voor de geloofs­ge­meen­schap. Dit gebeurt in een gebeds­vie­ring in de paro­chie­kerk van Schoon­hoven elke zon­dag­avond (19.00 uur) en elke dins­dag­avond (20.00 uur) in de veer­tig­da­gen­tijd.

Pasen is het feest van het geloof. We vernieuwen ons geloof in God, als Vader, Zoon en heilige Geest. De vraag is: Waarom geloof je in God? Met een­vou­dige voor­beel­den uit het leven leggen een aantal mensen van de neokatechumenale weg verantwoor­ding af van hun geloof. Zij laten zien wat God in hun leven gedaan heeft en leggen zo ge­tui­ge­nis af. Ook dat is een roe­ping van elke gelo­vi­ge.

Ie­der­een is uit geno­digd om één of meer­dere keren dit te komen mee vieren. Het is de moeite waard. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl