link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lysenko koor bij feestelijke afsluiting restauratie

Haastrecht • zaterdag 11 maart • 19.00 uur

gepubliceerd: dinsdag, 7 maart 2017

Zater­dag­avond is er een fees­te­lij­ke avond ter afslui­ting van de res­tau­ra­tie­werk­zaam­he­den die aan de kerk hebben plaats­ge­von­den. Het ‘Lysenko koor’ zingt tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring a capella Byzan­tijnse gezangen.

Deze avond wordt gehou­den als blijk van waar­de­ring voor de vele giften die zijn ont­van­gen en uit dank­baar­heid voor het goede verloop en het re­sul­taat van de res­tau­ra­tie.

Na de H.Mis is ie­der­een welkom in Vereni­gings­ge­bouw ‘De Grote Haven’ (Grote Haven nr. 40) voor een gezellig samen­zijn. Hier zal het Lysenko koor nog een klein optre­den ver­zorgen met Byzan­tijnse en folkloris­tische gezangen.

De avond wordt af­ge­slo­ten met een optre­den van de ‘Big Harbour Dixielan­ders’. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl