link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maak iemand blij met een palmpasenstok!

Woensdag • 5 april • 14.30 uur

gepubliceerd: maandag, 13 maart 2017
Maak iemand blij met een palmpasenstok!

In de Bar­tho­lo­meus­paro­chie maken we elk jaar met Palmpasen de zo­ge­naamde palmpasenstokken. We nodigen alle kin­de­ren van 5 tot 12 jaar uit om mee te doen.

Een palmpasenstok heeft de vorm van een kruis en wordt versierd met allerlei lekkere dingen. Deze stokken wor­den gebracht naar zieken en oudere mensen, o.a. in de Borchleen en de Boven­berghe of naar iemand thuis. De kin­de­ren krijgen daarvoor een adres van de pa­ro­chie.

Op woens­dag­mid­dag 5 april van 14.30 tot 16.00 uur kunnen de kin­de­ren in ‘De Over­kant’ (Wal 34) de palmpasenstok maken.

Daarna kan de stok wor­den weg­ge­bracht; dit mag ook in de dagen daarna of zon­dag 9 april na de mis als Palm­zon­dag wordt gevierd. De kin­de­ren kunnen dus iemand gaan verrassen met hun zelfgemaakte palmpasenstok.

Voor alle spullen die nodig zijn wordt gezorgd. Omdat we willen weten hoeveel op kin­de­ren we kunnen rekenen is even aanmel­den nodig (graag vóór zon­dag 2 april): info@bartholomeus­paro­chie.nl of tel. 0182-382455

Ouders zijn zeer welkom bij het helpen maken van de stokken. Het is intensief, maar leuk om met elkaar een mid­dag voor anderen bezig te zijn. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl