link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Viering Paastriduüm

Vieringen Witte Donderdag, Goede vrijdag en Pasen

gepubliceerd: maandag, 10 april 2017

Wij mogen weer Pasen vieren, met de vie­ring van Palm­zon­dag, Witte Donder­dag en dan via Goede Vrij­dag naar Pasen zelf.

In Christus heeft God ons men­se­lijk bestaan willen delen, tot het uiterste toe. Al onze moei­lijk­he­den, van lij­den, een­zaam­heid en dood heeft Hij voor ons doorstaan. Wij krijgen van de verrezen Christus zijn Geest. Dat mag ons steeds sterken.

Dat is Pasen. We kunnen weer leven uit de kracht van ons geloof, in God, die onze Vader is, in Christus de Heer en de heilige Geest. Wij mogen dit samen vieren in zijn kerk.

Daarom, voor u mooie dagen en dat God met u mag zijn.

Vie­rin­gen­over­zicht

Witte Donder­dag 13 april

19.30 uur Haas­trecht Viering van de in­stel­ling van de H. Eucha­ris­tie, van het sacra­ment van het pries­ter­schap en van het gebod van de naasten­liefde m.m.v. Sursum Corda uit Schoon­hoven

Goede Vrij­dag 14 april

13.30 uur Schoon­hoven Kruis­weg voor ge­zin­nen
15.00 uur Haas­trecht Kruis­weg
19.30 uur Schoon­hoven Viering van het lij­den en sterven van de Heer met kruis­ver­ering, met samenzang

Stille Zater­dag 15 april - Paas­nacht

21.00 uur Haas­trecht Paas­wake m.m.v. Inbetween

Paas­zon­dag 16 april - Ver­rij­ze­nis van de Heer

9.30 uur Schoon­hoven Hoogmis m.m.v. Sursum Corda
11.00 uur Haas­trecht Hoogmis m.m.v. het Caecilia­koor

Maan­dag 17 april - Tweede Paas­dag

9.30 uur Schoon­hoven Eucha­ris­tie­vie­ring
11.00 uur Haas­trecht Eucha­ris­tie­vie­ring


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl