link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart naar Banneux

Vrijdag 26 mei • 06.45 uur • Opstap Schoonhoven

gepubliceerd: vrijdag, 21 april 2017
Bedevaart naar Banneux
(foto: CapitaineCook)

Jaar­lijks gaan we vanuit de pa­ro­chies Haas­trecht, Schoon­hoven en IJsselstein voor één dag naar Banneux, een bede­vaart­plaats in België (voorbij Luik), We gaan altijd op de vrij­dag na Hemel­vaarts­dag. Dit jaar is dat op vrij­dag 26 mei.

We vertrek­ken ’s morgens om half 7 vanaf de kerk in Haas­trecht en rond kwart voor 7 vanaf de kerk in Schoon­hoven. We bid­den in de bus het morgen­ge­bed van de kerk en de rozen­krans. Om ca. 11.00 uur hopen we aan te komen in Banneux. Daar hebben we dan de Eucha­ris­tie. Er is de moge­lijk­heid om de kruis­weg mee te bid­den en er is een af­slui­ten­de gebeds­vie­ring met zieken­ze­gen, met andere pelgrims.

We vertrek­ken uit Banneux om 16.15 uur en hopen rond 20.30 uur weer in Schoon­hoven te zijn. Zowel op de heen­reis als op de terugreis maken we een stop in een AC-restaurant voorbij Weert. Daar kan ieder op eigen reke­ning iets gebrui­ken.

De kosten voor de bus bedragen € 35 per persoon.

In­for­ma­tie en aanmel­den

In­for­ma­tie en aanmel­den bij de pastoor of Monique Stouthart: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl