link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Heilige Francisco en Jacinta Marto

Heiligverklaring op zaterdag 13 mei

gepubliceerd: donderdag, 27 april 2017
Kleurplaat Francisco en Jacinta
Kleurplaat Francisco en Jacinta (foto: Helena Koopman)
Verhaal- en kleurboek - 100 jaar Fatima
Verhaal- en kleurboek - 100 jaar Fatima (foto: Kinderen bidden voor Kinderen)

Paus Fran­cis­cus zal op 13 mei tij­dens zijn bezoek aan Fatima (Portugal) de twee Portugese kin­de­ren Jacinta en Francisco Marto heilig verklaren bij gelegen­heid van de hon­derd­ste ver­jaar­dag van de eerste ver­schij­ning van Maria.

Deze kin­de­ren wor­den door Rome ‘bood­schappers van vrede’ genoemd. Zij hebben niet alleen de bood­schap die Maria hen tij­dens de Eerste Wereld­oor­log gaf doorge­ge­ven, maar vooral hebben zij gedaan wat Maria hen vroeg: dage­lijks de Rozen­krans bid­den voor de vrede. Ook hebben zij in groot ver­trouwen op Gods barm­har­tig­heid veel offers gebracht voor een tij­dige beke­ring van zon­daars naar een leven in vrede met God en met de mensen om hen heen.

Op 13 mei 2000 wer­den Jacinta en Francisco zalig verklaard door paus H. Johannes Paulus II. Hun nichtje Lucia dos Santos, die zuster werd en in 2005 op 97-jarige leef­tijd overleed, zal waar­schijn­lijk later dit jaar zalig verklaard wor­den.

Kinder­ca­te­che­se

Speciaal voor de kin­de­ren tekende Helena (14) een kleurplaat met als voor­beeld een van de foto’s van de drie her­ders­kin­de­ren. De teke­ning kan een­vou­dig wor­den gedownload, geprint en ingekleurd.

De Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren heeft een verhaal- en kleur­boek uitge­ge­ven met teke­ningen van Susanna Hüsstege (15) over de ver­schil­lende ver­schij­ningen en won­de­ren. Dit boekje kan voor een klein bedrag wor­den besteld zodat u het vóór 13 mei in huis hebt.

Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren heeft ook een beschrij­ving van de ver­schij­ningen en won­de­ren in Fatima.

Toewij­ding Neder­landse bis­dom­men aan Maria

Op zater­dag 13 mei 2017 wor­den de Rooms-Katho­lie­ke bis­dom­men in Neder­land door de bis­schop­pen ge­za­men­lijk toegewijd aan het On­be­vlekte Hart van Maria. Dit zal plaats­vin­den in de Onze-Lieve-Vrouwe­basi­liek in Maastricht tij­dens een vesper­vie­ring die begint om 15.00 uur. Aan­lei­ding is het jubileum­jaar van de ver­schij­ningen van Maria in Fatima te Portugal, die hon­derd jaar gele­den in 1917 plaatsvon­den. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl