link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Barnabasfeest Haastrecht

Zondag 11 juni • 11.00 uur • Barnabaskerk, Haastrecht

gepubliceerd: woensdag, 17 mei 2017

In en rond de mooie Sint-Barnabas­kerk te Haas­trecht wordt zon­dag 11 juni weer het jaar­lijkse Barnabas­feest geor­ga­ni­seerd. Om 11.00 uur is de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring waarbij zowel het gemengd koor St. Caecilia als het tussen­koor In Between de zang zullen ver­zorgen.
Er is kin­der­woord­dienst.

Het is inmiddels goede gewoonte om enkele pa­ro­chi­anen in het zonnetje te zetten tij­dens het Barnabas­feest. Wie deze eer dit jaar te beurt valt, blijft nog even een veras­sing!

Na afloop van de vie­ring is er een lekker kopje koffie of thee in de tuin van de pastorie - voor zover het weer dit toe­staat. Bij slecht weer zal een passende oplos­sing wor­den gere­geld. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl