link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Informatiebijeenkomst Hospice Oudewater

Dinsdag 13 juni • 10.15 uur • Hof van Stein, Haastrecht

gepubliceerd: dinsdag, 30 mei 2017
Informatiebijeenkomst Hospice Oudewater

Sinds april 2016 is het hospice in Oude­wa­ter in gebruik. Al veel mensen heeft men daar korter of wat lan­ger mogen ont­van­gen en het laatste stukje van hun leven mogen meeleven met hen en hun naasten.

Op dins­dag 13 juni wordt een in­for­ma­tie­bij­een­komst gehou­den in het Hof van Stein te Haas­trecht. Tijdens deze bij­een­komst zal mevrouw Sjanie Hoogen­boom, Coördinator Hospice Oude­wa­ter, ver­tellen over:

  • Wanneer iemand in aanmer­king komt voor een verblijf in het hospice?
  • Wat kan en mag de familie, en de andere man­tel­zor­gers?
  • Welke taken zijn er in het hospice en door wie wor­den deze gedaan?
  • Hoe is de zorg geor­ga­ni­seerd in het hospice?

Er is ruimte om vragen te stellen over het hospice en het werk van de vrij­wil­li­gers.

Ie­der­een die geïn­te­res­seerd is, is van harte welkom in het Diensten­cen­trum van het Hof van Stein, De Ruyter­straat 24 (aan de kant van de dijk, naast de ingang van de dierenarts).

 

Hof van Stein, Haastrecht (foto: Google Maps) 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl