link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Schoonhoven - Koordag Sursum Corda

Met huldiging

gepubliceerd: zondag, 25 juni 2017
v.l.n.r. Marchien Meinderstma, Jos blaas, Koos van der Pauw en Ine van IJzeren (voorz. koor)
v.l.n.r. Marchien Meinderstma, Jos blaas, Koos van der Pauw en Ine van IJzeren (voorz. koor)
Gert de Kruijf
Gert de Kruijf
Schoonhoven - Koordag Sursum Corda

Zondag 25 juni vierde het koor Sursum Corda haar jaar­lijkse koor­dag. De Eucha­ris­tie werd met gezangen opge­luis­terd en na de vie­ring was er in ‘De Over­kant’ koffie met gebak voor alle pa­ro­chi­anen.

Daar werd Jos Blaas gehul­digd voor 12½ jaar lidmaat­schap van het koor. Ook wer­den Koos van der Pauw, die al 36 jaar het koor op het orgel begeleidt en dirigente Marchien Leopold bedankt voor hun grote inzet en be­trok­ken­heid.

Uit han­den van Kees van Engelen ont­ving Gert de Kruijf ‘de zilveren koffiepot’, gevuld met bloemen. Dit als dank voor de ver­zor­ging voor de koffie en thee bij de weke­lijkse repe­ti­tie van het koor en de inzet voor het maan­de­lijks koffie­drin­ken na de mis.

Het koor ver­trok in de loop van de ochtend naar een andere locatie voor de voort­zet­ting van de gezellige dag. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl