link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerkproeverij

Zondag 10 september

gepubliceerd: donderdag, 17 augustus 2017

‘Kerk­proe­ve­rij’ is een uit­no­di­ging om (opnieuw) te laten proeven hoe waarde­vol de kerk is.
Het is een ini­tia­tief waarbij u familie, buren en of beken­den uitno­digt om (weer) een keer mee te gaan naar de kerk om zo hun kennis­ma­king met de kerk te hernieuwen of voor de eerste keer een erva­ring in uw kerk opdoet.

Als je van de kerk vervreemd bent geraakt of je bent niet gelovig opgevoed, dan is er veel moed voor nodig om in je eentje de kerk binnen te lopen. Daarom moeten we als kerk juist heel uit­no­di­gend zijn.

Lande­lijk is de datum voor de vie­ring waarvoor we kerk­gan­gers willen vragen mensen uit eigen kring uit te nodigen vast­ge­steld op zon­dag 10 sep­tem­ber. In Haas­trecht is die zon­dag de kerk open in ver­band met Monu­menten­dag. In Schoon­hoven wordt die zon­dag­mid­dag met de ge­za­men­lijke kerken de Park­dienst gevierd in het Sprin­ger­park. Beiden ook mooie gelegen­he­den om anderen uit te nodigen mee te gaan!

Maar ook voor na 10 sep­tem­ber geldt: nodig af en toe iemand uit! voor een vie­ring of een bij­een­komst vanuit de pa­ro­chie. Want we weten dat God op ie­der­een met open armen wacht.

De Neder­landse bis­schop­pen nodigen de pa­ro­chies in hun bis­dom­men uit om mee te doen aan dit ini­tia­tief van de Raad van Kerken. (In Groot-Brit­tan­nië werd eer­der dit ini­tia­tief geno­men: ‘Back to church’). In Neder­land doen 22 kerk­ge­noot­schappen mee met steun van de EO en KRO-NCRV. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl