link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria Tenhemelopneming gevierd

Met enkele foto’s

gepubliceerd: donderdag, 17 augustus 2017

Op 15 au­gus­tus is Maria Ten­hemel­op­ne­ming in de pa­ro­chie Schoon­hoven goed gevierd. Van­wege het jubileum van Fatima, 100 jaar na de ver­schij­ningen, werd Maria van Fatima geëerd. Zij en de hele kerk ston­den volop in de bloemen. De kin­de­ren zongen Maria toe.

Na de vie­ring was er de pro­ces­sie naar de Lourdesgrot en daarna werd er in een volle ‘Over­kant’ koffie gedronken en gezellig nage­praat. Door de inzet van vrijwill­gers was het het een hele mooie avond.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl