link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nationale Ziekendag

Haastrecht 10 september

gepubliceerd: zaterdag, 2 september 2017
Nationale Ziekendag

Op zon­dag 10 sep­tem­ber is het Nationale Zieken­dag. Het is in de St. Barnabas­paro­chie een goede gewoonte dat op die dag bloemen wor­den gebracht naar zieken.

Elke zon­dag bid­den we voor de zieken en ook voor hen die om de zieken heen staan. Met een bezoekje en bloemen proberen we iets van Gods liefde en zorg voor iedere mens uit te drukken. Voor God telt ieder mens!

Ge­zond­heid is een groot goed, maar naast ge­zond­heid is er een nog groter goed. Wat echt ons leven draagt, is de liefde. De liefde nodigt ons uit om naar elkaar om te zien en met elkaar mee te leven, zodat je er niet alleen voor staat. De bloemen­groet mag een teken zijn van mee-leven, een teken van ver­bon­den­heid.

Als u een zieke kent die u vanuit de pa­ro­chie bloemen wilt brengen, kunt u dat tot uiter­lijk don­der­dag 7 sep­tem­ber laten weten via email: info@barnabas­paro­chie.nl

De bloemen kunt u mee­ne­men na de Eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag 10 sep­tem­ber. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl