link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nationale pro-life gebedsdag

Den Haag - 26 september

gepubliceerd: maandag, 18 september 2017

Op dins­dag 26 sep­tem­ber wordt in Den Haag de jaar­lijkse Nationale Gebeds­dag voor de bescher­ming van het leven gehou­den. Het doel is het rea­li­se­ren van een chris­te­lijke wet­ge­ving op het gebied van abortus en eutha­na­sie.

De gebeds­dag begint om 11.00 uur bij het Binnenhof, met o.a. het bid­den van de rozen­krans.
Tussen 13.00 en 13.30 uur wordt een petitie aan­ge­bo­den aan leden van de Tweede Kamer.
Om 14.30 uur wordt de dag af­ge­slo­ten met een Pontificale Hoogmis in de St. Jacobus­kerk aan de Park­straat (op loop­af­stand).

Ga mee! We reizen met het open­baar ver­voer.
Info per e-mail: info@bartholomeus­paro­chie.nl / info@barnabas­paro­chie.nl 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl