link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Catholicism, een unieke reis door de wereld van het katholieke geloof

Schoonhoven - 5 en 26 oktober en 16 november

gepubliceerd: dinsdag, 26 september 2017
Catholicism, een unieke reis door de wereld van het katholieke geloof
Catholicism, een unieke reis door de wereld van het katholieke geloof
Catholicism, een unieke reis door de wereld van het katholieke geloof

‘Catho­li­cism’ is een unieke reis door de wereld van het katho­lie­ke geloof. Deze reis vindt plaats aan de hand van DVD’s met beel­den gefilmd op 50 locaties in 15 lan­den. Father Robert Barron voorziet de beel­den van boeiende in­for­ma­tie.

Er komen om te beginnen drie avon­den met een ver­volg in 2018. De avon­den zijn in ‘De Over­kant’ in Schoon­hoven van 20.00 tot 21.30 uur.

  1. De eerste avond op 5 ok­to­ber: “Jezus, God en mens”
    Hier staat Christus centraal, die de beloofde Messias is en God open­baart.
  2. De tweede avond op 26 ok­to­ber: “Het on­der­richt van Jezus”
    Deze keer gaat het over een unieke manier van leven voor ie­der­een.
  3. Op de derde avond op 16 no­vem­ber “Het mysterie van God”
    De drie-ene- God staat centraal. We zullen samen kijken en samen napraten.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl