link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Veilinglijst Maria ter Weghe

Woensdag 18 oktober - 21.00 uur - Kerkeveiling Haastrecht

gepubliceerd: maandag, 16 oktober 2017

Over­zicht van kavels op de veiling van woens­dag 18 ok­to­ber 2017 in Concordia te Haas­trecht, aan­vang 21.00 uur. Vanaf 5 ok­to­ber te zien in het por­taal van de kerk. Grote Haven 8 te Haas­trecht.

omschrij­ving inzet afbeel­ding
Paaskaars met fraai relief. Inclusief kande­laar € 25
Glas in lood raam, Afme­ting 60x40cm € 50
Weeg­schaal € 10
2 verzilverde kande­laars € 5
Glas in lood afbeel­ding van Maria; donatie uit China € 15
Fles ori­gi­nele miswijn € 20 Geen afbeel­ding
Houten juk uit Frank­rijk € 10
Echt Delfts blauw, 30cm hoog € 25
Koperen altaarkande­laar € 10
Tra­di­tio­neel Heilg Hart­beeld. Hoogte 80 cm € 15
Dinerbon voor 2 personen € 20 Geen afbeel­ding
Schil­derij van ‘Maria Altijd­du­rende Bijstand’ € 15
Paaskaars 2016; in kerk gebrand € 50 Geen afbeel­ding
Grappa uit Noord-Italië € 5 Geen afbeel­ding
Zilveren schaal € 10
Mooie kande­laar € 25
Schil­derij ‘Boszicht’ € 25

Opbrengst

De gehele opbrengst van deze veiling wordt gebruikt voor het instand­hou­den van de kerk.
Word vriend van de Barnabas­kerk voor € 50 of € 100 per jaar
NL10 RABO 0191 9790 74 t.n.v. RK Kerk H.Barnabas Haas­trecht 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl