link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijzondere uitvoering van de MESSIAH

Parochiekerk Schoonhoven - 15 december - 20.00 uur

gepubliceerd: maandag, 13 november 2017
Bijzondere uitvoering van de MESSIAH
Bijzondere uitvoering van de MESSIAH
(foto: Echt Mooij fotografie)
Bijzondere uitvoering van de MESSIAH
(foto: Echt Mooij fotografie)

Op vrij­dag 15 de­cem­ber 2017 or­ga­ni­seert Rotary­club Schoon­hoven een bij­zon­dere uit­voe­ring van het meester­werk Messiah van Georg Friedrich Händel. Dit unieke concert zal plaats­vin­den in de prach­tige H. Bar­tho­lo­meus­kerk aan Wal 63 te Schoon­hoven. De aan­vang is 20.00 uur.

De Messiah ver­telt het levens­ver­haal van Jezus Messiah. Een verhaal vol passie, vuur en god­de­lijke opoffe­ring. Georg Friedrich Händel compo­neerde dit oratorium in 1741 voor koor, orkest en solisten. Nog steeds geniet het publiek anno 2017 van de prach­tige aria’s en koren, onder andere van het we­reld­be­roemde Hallelujah-koor. Mede­wer­king aan dit concert wordt verleend door het pro­fes­sio­nele ensemble Ribattuta Musica in een kleine, authen­tieke bezet­ting. Artis­tiek lei­der en dirigent van Ribattuta Musica is Dick Duijst.

Rotary Schoon­hoven is een maat­schap­pe­lijk betrokken service­club en levert graag een po­si­tie­ve bijdrage aan de samen­le­ving. De netto opbrengst van deze prach­tige muzikale avond is daarom bestemd voor de inter­na­tio­nale organi­sa­tie Mercy Ships, een medische hulp­orga­ni­sa­tie voor hulp aan de allerarmsten in Afrika. 

U kunt nu al kaarten be­stel­len om verzekerd te zijn van een plaats bij de Messsiah via de web­si­te www.rmusica.nl. De kaarten kosten in de voorverkoop € 27,50 p.p. plus € 1,21 admi­ni­stra­tie­kos­ten (aan de zaal € 35 p.p.).

Wacht niet te lang, bestel en beleef de ultieme kerstuit­voe­ring op 15 de­cem­ber a.s. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl