link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Iedereen heeft vergeving nodig

Schoonhoven - Dinsdag 12 december - 19.30 uur

gepubliceerd: donderdag, 30 november 2017

Dit zijn woor­den van paus Fran­cis­cus. Het is be­lang­rijk dat wij ons hart openen en Gods barm­har­tig­heid kunnen ervaren.

In de advent berei­den we ons voor op het komen van de Heer. Hij wil steeds komen in de harten van de mensen. Om Hem goed te kunnen ont­van­gen is er de Viering van Ver­zoe­ning. Dit is een vie­ring van woord, gebed en ver­zoe­ning. Na de schrift­le­zingen is er de moge­lijk­heid om per­soon­lijk de zon­den bij een pries­ter te belij­den en de ver­ge­ving van God te ont­van­gen.

Na afloop vieren we deze ver­zoe­ning met een agapè; als een samen­zijn met een hapje en een drankje. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl