link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Driekoningen

gepubliceerd: dinsdag, 9 januari 2018

Schoon­hoven werd vrij­dag­avond 5 januari verrast met een bezoek van de Drie Koningen. Deze koningen volg­den een ster die hen de weg wees naar de plaats waar de nieuwe koning geboren zou wor­den. Zij maakten een tussenstop in ‘De Over­kant’, waar zij wer­den begroet door kin­de­ren en hun ouders.

De kin­de­ren had­den gewacht op deze Drie Koningen. Zij had­den het verhaal uit de heilige Schrift over de geboorte van Jezus gehoord; de aan­kon­di­ging door de engel Gabriël, de tocht naar Beth­le­hem met de geboorte van Jezus in de stal en de aan­kon­di­ging van de Blijde Bood­schap door de engelen: Heden is u een Redder geboren!
Deze passages wer­den door de kin­de­ren uitge­beeld en er wer­den lie­de­ren gezongen.

Ver­vol­gens was het afwachten of de Drie Koningen wer­ke­lijk zou­den komen. De kin­de­ren had­den een brieven ge­schre­ven, waarin zij hun wensen en verlangens voor het jaar 2018 had­den opge­schre­ven. Deze brieven zou­den de Drie Koningen mee­ne­men en aan Jezus aanbie­den.

Toen de Drie Koningen arriveer­den was dat dus een ‘opluch­ting’ en was er een feest dat gevierd werd met limonade en koek.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl