link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Week van Gebed voor de eenheid

Zondag 21 t/m zondag 28 januari 2018

gepubliceerd: woensdag, 17 januari 2018

Gods rechter­hand leidde het volk Israël recht door zee. Daar­mee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Dit jaar is als thema voor de week van Gebed voor de een­heid, dat van zon­dag 21 t/m zon­dag 28 januari 2018 wordt gehou­den, gekozen voor ‘Recht door zee’. Zowel in Schoon­hoven als in Haas­trecht is er een ac­ti­vi­teit.

Schoon­hoven

Op dins­dag 23 januari is er een oecu­me­nische gebeds­vie­ring, waaraan alle kerken van Schoon­hoven mee­werken. Thema van de vie­ring is: ‘Gods rechter­hand’, waarin wordt uitgedrukt dat God ons leidt. God redt en bevrijdt met krach­tige hand. De li­tur­gie is voor­be­reid door kerken uit het Cari­bisch gebied, die zich hebben laten in­spi­re­ren door Exodus, de be­vrij­ding van Israël uit de slavernij. De vie­ring in de kerk van de Hervormde ge­meen­te Willige Langerak, om 19.30 uur

Haas­trecht

In Haas­trecht is er op maan­dag 29 januari op ini­tia­tief van het Hapis (Haas­trechts plat­vorm voor inter­ker­ke­lijke samen­wer­king) een film­avond. In de grote zaal van de Ge­re­for­meer­de Kerk zal de film ‘Godspell’, over het leven van Jezus, getoond wor­den. Daarna is er een uit­wis­se­ling van gedachten en een afslui­ting met een korte gebeds­vie­ring. De film start om 19.45 uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl