link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aswoensdag

14 februari

gepubliceerd: maandag, 12 februari 2018
Aswoensdag

Op Aswoens­dag begint de veer­tig­da­gen­tijd. In deze periode berei­den we ons voor op het be­lang­rijk­ste chris­te­lijke feest: Pasen, het feest van de ver­rij­ze­nis van Christus, de triomf van het eeuwig leven op de dood.

Op deze dag wordt met de as van verbrande palm­tak­jes een kruis, het zo­ge­naamde askruisje, op het voor­hoofd van de gelo­vi­gen gezet. Dit askruisje herinnert ons aan de woor­den: “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Aswoens­dag is een dag van vasten en ont­hou­ding.

We wor­den uit­ge­no­digd om een vraag­te­ken te zetten bij alles wat we niet nodig hebben, maar waaraan we zo verknocht zijn. Het zijn zaken die ons vaak aflei­den waar het wer­ke­lijk om gaat in het leven. Een mens leeft uit­ein­delijk niet voor mate­rië­le zaken: echt geluk zit niet in be­zit­tin­gen, maar in relaties, in ver­bon­den­heid met mensen, in ver­bon­den­heid met God.

 

Askruisje

Op de volgende plaatsen zal op Aswoens­dag een vie­ring met gelegen­heid tot het ont­van­gen van het askruisje plaats­vin­den:

datum tijd plaats vie­ring cele­brant
Aswoens­dag 14 februari 9.30 uur
Haas­trecht Eucha­ris­tie Pastoor Van der Mee
Aswoens­dag 14 februari 19.30 uur
Schoon­hoven Eucha­ris­tie Pastoor Van der Mee


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl