link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

kruisweg op vrijdag

Schoonhoven - 14.30 uur

gepubliceerd: vrijdag, 16 februari 2018

In de Veer­tig­da­gen­tijd wordt elke vrij­dag om 14.30 uur de kruis­weg gebe­den. Deze eeuwen­oude devotie ver­ou­dert nooit. Evenals de rozen­krans. In alle eenvoud voe­den deze het gelovig hart, omdat ze ons mee­ne­men naar de kern van verlos­sing. De Heer zelf laat zich vin­den in het bid­den van de Kruis­weg. Zijn aanwe­zig­heid is telkens weer nieuw. Bovendien raken wij mensen nooit uitge­dacht over en uitgekeken op het lij­den, sterven en verrijzen van Jezus.
Aan­slui­tend bid­den wij de Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid.

Op Goede vrij­dag wordt in Schoon­hoven om 13.30 uur de kruis­weg gebe­den en in Haas­trecht om 15.00 uur



 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl