link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sobere maaltijdbijeenkomst

Schoonhoven, 3 vrijdagen in de Veertigdagentijd

gepubliceerd: vrijdag, 23 februari 2018
Sobere maaltijdbijeenkomst

In de tijd van voor­be­rei­ding op Pasen, ook wel de vas­ten­tijd genoemd, zijn er in Schoon­hoven drie sobere maal­tijds­vie­ringen. Het gaat om een een­vou­dige maal­tijd, met alleen soep, brood en koffie, thee of melk.Er zijn ook momenten van be­zin­ning. We zingen samen enkele lie­de­ren. Ook kunnen we iets van ons geloof met elkaar delen (in alle vrij­heid).De maaltij­den zijn steeds van 18.00 tot ongeveer 19.15 uur.
Er zijn geen kosten aan verbon­den! Wel is er een collecte voor een goed doel.

Data

U kunt aan één of meer­dere maaltij­den deel­ne­men. Het is voor ie­der­een. U kunt ook komen met het hele gezin. De maaltij­den zijn op:

  • vrij­dag 2 maart in ‘De Hoeksteen’
  • vrij­dag 9 maart in ‘De Bron’ (Willige Langerak)
  • vrij­dag 16 maart in ‘De Over­kant’ (Wal 34)

Opgave

Opgave kan via de inteken­lijst die in de kerk ligt of bij Ton Seppen, tel. 0182 384728 of via mail: ton.seppen@zonnet.nl (graag uiter­lijk 2 dagen voor­af­gaand aan de sobere maal­tijd i.v.m. het aantal deel­ne­mers). 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl