link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie

Informatieavond donderdag 24 mei - De Overkant

gepubliceerd: woensdag, 25 april 2018

De res­tau­ra­tie van de 24 grote glas in loodramen kan beginnen. De vergun­ning daarvoor en het akkoord van het bisdom zijn afge­ge­ven. Na de zomer­va­kan­tie zal een start wor­den gemaakt met de eerste zes ramen.

Op don­der­dag­avond 24 mei is er een avond in ‘De Over­kant’, waarin u wordt geïn­for­meerd over het plan van aanpak en de fi­nan­cie­ring van dit grote project. De res­tau­ra­tie van de 24 ramen zal in een periode van 4 jaar wor­den aangepakt. De heer Frank Coolen van Glasbe­wer­kings­bedrijf Brabant dat de res­tau­ra­tie uit­voert, zal aanwe­zig zijn om de werk­zaam­he­den toe te lichten.

Wij hopen dat u zich goed wilt laten in­for­meren over het behoud van onze kerk.

U bent van harte welkom. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl