link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijzondere zonnemonstrans voor de zusters van Maria Stella Matutina in Dordrecht

Tweede Pinksterdag - de Hoge Vierschaar

gepubliceerd: dinsdag, 8 mei 2018

Op Tweede Pinkster­dag is er in Schoon­hoven de Nationale Zilver­dag. Tijdens de Silver Challenge 2018 in de Hoge Vierschaar, Stadhuis­straat 1, zal een bij­zon­dere zilveren monstrans te zien zijn van het type zonnemonstrans.

De moderne monstrans ‘De Kus’ is gemaakt door Anna Kalkman. Zij dingt mee naar de Publieks­prijs op de Silver Challenge 2018. Deze wordt elk jaar tij­dens de Zilver­dag gehou­den en het publiek jureert. Op de ten­toon­stel­ling zijn werk­stukken te zien die in het afgelopen jaar zijn vervaar­digd en nog niet eer­der zijn ten­toon­ge­steld.

Anna Kalkman volgt al jaren cursussen op het gebied van goud- en zilversme­den en is erg geboeid door ker­ke­lijk zilver. Zij wil heel graag haar geloof tot uiting brengen in de voorwerpen die zij maakt.

U kunt de werk­stukken tot 17.00 uur bekijken. Ook u bent van harte uit­ge­no­digd uw stem uit te brengen op het werk­stuk wat u het mooiste vindt.

Het thema van de Silver Challenge is ‘Verbin­ding’. De naam van de monstrans sluit hier naadloos bij aan, want die luidt: ‘De Kus’. In de zonnestralen is een Latijnse tekst ver­werkt uit het bijbelse Hoog­lied. De monstrans wordt vergezeld door de bijbe­ho­rende pyxis of hostie­doos, die bedoeld is om de geconsa­creerde hostie veilig te bewaren in het ta­ber­na­kel.

‘De Kus’ is voort­ge­ko­men uit de jaar­op­dracht van de cursus die Anna volgt bij de heer A. Bran­den­burg. Voor de liefhebbers van ker­ke­lijke kunst een aanra­der om er naar te gaan kijken! Na de Silver Challenge 2018 zal de monstrans in gebruik geno­men wor­den door de zusters van Maria Stella Matutina in Dordrecht. Dit zal hoogst­waar­schijn­lijk de enige keer zijn dat hij wordt ten­toon­ge­steld.

Van harte welkom bij de Silver Challenge 2018!

Video 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl