link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nacht van Gebed Schoonhoven

Nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 juni

gepubliceerd: dinsdag, 22 mei 2018

We­reld­wijd wor­den miljoenen chris­te­nen ver­volgd omdat ze geloven in Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaar­lijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Neder­land. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel ver­volgde chris­te­nen het extra zwaar hebben. Bidt mee!

Jummai uit Nigeria na een aanval op haar dorp: “Elke avond zijn we bang dat we ’s nachts wederom wor­den aan­ge­vallen. ’s Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor zijn bescher­ming.” Als chris­te­nen maken we deel uit van het­zelfde Lichaam van Christus. Bidt u mee voor uw broers en zusters zoals Jummai? Deze Nacht staan chris­te­nen centraal uit onder meer Nigeria, Eritrea, de moslim­we­reld en Centraal-Azië.

Kom naar de Nacht van Gebed voor de ver­volgde kerk van 1 op 2 juni in ’de Ark’ te Schoon­hoven. De Nacht begint om 22.00 uur en duurt tot 5.00 uur. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de nacht mee te bid­den. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van ver­volgde chris­te­nen en onder­steunen we hen door gebed.

Meer in­for­ma­tie

Neem voor meer in­for­ma­tie contact op met Klaas-Roelof & Cora de Wit: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl