link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubilarissen onderscheiden

op het St. Barnabasfeest in Haastrecht

gepubliceerd: zondag, 10 juni 2018

Op 10 juni zijn twee leden van het dames- en heren­koor
St. Caecila gehul­digd en in de bloemen gezet.
Mw. Nel Mulder-Boef (rechts) ont­ving een oor­konde van de pa­ro­chie van­wege haar 25-jarig lidmaat­schap van het koor.
Rosa de Heij-van Damme ont­ving een onder­schei­ding, een speld van de Gregorius­ver­eni­ging, en een oor­konde voor haar 40-jarig lidmaat­schap.

Van­wege de jaar­lijkse vie­ring van het Barnabas­feest was er na de Eucha­ris­tie­vie­ring koffie met koek en een drankje in de pastorietuin. De pa­ro­chi­anen troffen het met het prach­tige weer op deze fees­te­lij­ke dag.

 

 

 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl