link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Openlucht parkdienst

Schoonhoven - 9 september

gepubliceerd: woensdag, 29 augustus 2018

Op zon­dag 9 sep­tem­ber a.s. vindt weer de inmiddels tra­di­tio­nele Park­dienst plaats, geor­ga­ni­seerd door vrijwel alle Schoon­hovense geloofs­ge­meen­schappen. Deze openlucht­dienst is onder­deel van het 11e Nazomerfestival, onder auspiciën van City­mana­ge­ment Schoon­hoven.

Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom in het fraaie Sprin­ger­park van Schoon­hoven, ongeacht of u lid bent van of ker­ke­lijk actief bent bij één van de lokale kerken.

Soms gaan de dingen in deze tijd zo moei­zaam. Er is zoveel ver­deeld­heid en zoveel onzeker­heid over de tijd en de toe­komst. Deze Park­dienst heeft dit jaar als hoop­vol en ker­nach­tig thema dank­baar­heid mee­ge­kre­gen: ‘Dankt God onder alle omstan­dig­he­den’

Er wordt be­lan­ge­loos mede­wer­king verleend aan deze oecu­me­nische dienst door een gelegen­heids­koor o.l.v mevrouw M. Leopold , organist de heer K. van der Pauw, en een kopercombo, ditmaal ver­zorgd door Brass­band Schoon­hoven. Uiter­aard is er ook samenzang opgeno­men in het pro­gram­ma. Tijdens deze openlucht­dienst zullen voor­gaan Ds. H. Ouwer­kerk, Pro­tes­tantse Ge­meen­te de Hoeksteen, Ds. Mw. R. Rit­meester, Remonstrants Ge­re­for­meer­de Ge­meen­te, Pastoor J. van der Mee, Rooms-Katho­lie­ke kerk, Ds. M. Verheuvel van de Grote kerk en Ds. J.J Hagen­dijk van de Hervormde ge­meen­te Willige-Langerak

Mede door de behoor­lijke drukte van vorig jaar, willen we u verzoeken op tijd te zijn indien u verzekerd wilt zijn van een zit­plaats. Na­tuur­lijk kunt u ook zélf een klap­stoel o.i.d. mee­ne­men.

De Park­dienst is na­tuur­lijk voor ie­der­een gratis toe­gan­ke­lijk maar er wordt wel een collecte gehou­den ter bestrij­ding van de onkosten van deze Park­dienst.

U en jij bent van harte welkom!

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl