link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vredesweek in Haastrecht

16-21 september

gepubliceerd: maandag, 3 september 2018

Het inter­ker­ke­lijke samen­wer­kings­ver­band Hapis or­ga­ni­seert in de ko­men­de vredesweek twee inte­res­sante avon­den geïnspireerd door het lan­de­lijke thema voor de vredesweeks ‘Gene­ra­ties voor vrede’. Op zon­dag­avond 16 sep­tem­ber zullen acht koren lie­de­ren zingen over de vrede in de Barnabas­kerk kerk in Haas­trecht. Op deze avond, die om 19.00 uur begint, kan men luis­te­ren en mee­zingen en na afloop is er tijd om elkaar ont­moe­ten. Het belooft een af­wis­se­lende avond te wor­den waar alle koren uit Haas­trecht hun mede­wer­king aan verlenen:Vita Nova, Inbetween, Laudate Dominum, het St. Gabriel­koor, het St. Caecilia­koor, de Zang­groep Ge­re­for­meer­de Kerk, de Vlister Zangers en de Polder Praise­band.

De vredesweek wordt af­ge­slo­ten met een vesper op vrij­dag­avond 21 sep­tem­ber in de her­vormde kerk in Haas­trecht ’s avonds om 19.30.

U en jij bent van harte welkom!

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl