link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Catholicism

Schoonhoven - 20 september

gepubliceerd: donderdag, 6 september 2018

Donder­dag 20 sep­tem­ber pakken we de draad van Catho­li­cism weer op. Er zijn nog vier thema’s in deze serie te gaan en deze zijn gepland in het najaar. De thema’s staan los van elkaar, dus ook als u nog niet bent geweest kunt u de avon­den goed volgen.

 • 20 sep­tem­ber: “Li­tur­gie en Eucha­ris­tie”
  over woor­den, gebaren en bete­ke­nis van de Eucha­ris­tie de eeuwen door
 • 11 ok­to­ber: “De ge­meen­schap van de heiligen”
  over leven in dienst van Christus, o.a. over Edith Stein, Teresia van Lisieux en Moeder Teresa
 • 8 no­vem­ber: “Gebed en gees­te­lijk leven”
  over gebed dat de mens en de mens­heid veran­dert
 • 29 no­vem­ber: “Het eeuwig leven”
  over dit leven dat ons voor­be­reidt op een on­voor­stel­baar nieuw leven bij God

We zullen samen kijken en napraten.
De avond vindt plaats in ‘De Over­kant’ (Wal 34).
Het begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

De koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.

Tot don­der­dag 20 sep­tem­ber! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl